Наукове видання «Актуальні проблеми правознавства» – це журнал, основою діяльності якого є публікування та поширення наукових статей серед вітчизняних та зарубіжних вчених.

     Місія видання – надати можливості науковим діячам для публікування та вільного поширення результатів проведених ними досліджень.

     Метою журналу є надання можливості публікації результатів досліджень представників наукової спільноти для звернення уваги на актуальні та перспективні напрямки розвитку юридичної науки, посилення обговорення визначених питань у науковому співтоваристві в Україні та закордоном.

     Головним завданням журналу є публікування теоретичних та наукових статей з проблематики:

     Основну мету редакції складають програмні цілі видання, їх реалізація у напрямках:

     – висвітлення проблем, що пов’язані з юридичною наукою, правовим регулюванням процесуально-юридичної діяльності в сучасній Україні

     – сприяння розвитку наук правого напрямку;

     – підтримка молодих науковців.

     Принципи редакційної політики журналу «Актуальні проблеми правознавства» включають:

     – неупередженість, об’єктивність у відборі статей з метою їх публікації;

     – відповідність високим вимогам до якості наукових досліджень;

     – подвійність та конфіденційність рецензування статей;

     – колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

     – оперативність та доступність у процесі комунікацій з авторами;

     – жорстке дотримання авторських і суміжних прав;

     – чітке дотримання графіку виходу журналу.